Digitale toegankelijkheid

De Energieklus website is ontworpen om toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk gebruikers. Daarom zijn de WCAG 2.1 richtlijnen op AA niveau in acht genomen. Op deze pagina is de toegankelijkheidsverklaring en het onderzoeksrapport te vinden. Het onderzoek is uitgevoerd met de WCAG-EM methode.

Status toegankelijkheid

Sobolt streeft ernaar haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen in de transitie naar een digitaal toegankelijke overheid.

De status van deze website is: B – voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 31-10-2023

Verder is het mogelijk om:


Akkoord verklaring

Deze verklaring is op 31-10-2023 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Sobolt.

Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-10-2023.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
 • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is het verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Sobolt

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.


Updates

31 oktober 2023

De volgende updates zijn gedaan:

 • Het contrast van niet-tekst elementen, zoals invulvelden en datumselectie, is verhoogd (SC 1.4.11)
 • Stijleigenschappen zijn nu aanpasbaar voor alle onderdelen (SC 1.4.12)
 • Er is een skiplink toegevoegd op elke pagina (SC 2.4.1)
 • Er is een title attribuut toegevoegd op elke pagina (SC 2.4.2)
 • Er staan geen Engelse onderdelen meer op de webiste (SC 3.1.2)
 • Er worden suggesties gedaan voor invulwaarden, wanneer een ongeldig mailadres of telefoonnummer wordt ingevuld (SC 3.3.3)
 • Na het maken van een adviesafspraak staat er een overzicht van de gegevens en een beschrijving hoe de bewoner kan annuleren of wijzigen (SC 3.3.4)

De website voldoet nu aan 41 van de 50 toegankelijksheidseisen.

27 oktober 2023

De volgende updates zijn gedaan:

 • De taal van alle pagina’s is nu in de source code ingesteld op Nederlands (SC 3.1.1)
 • De rol van elementen is nu juist ingesteld voor alle onderdelen (SC 4.2.1)
 • Sommige knoppen konden niet bereikt worden met tabfocus. Dat is nu wel mogelijk voor alle knoppen (SC 2.1.1)

De website voldoet nu aan 34 van de 50 toegankelijksheidseisen.

De eerstvolgende toegankelijkheidseisen waarop gefocust gaat worden zijn 1.4.11, 1.4.12, 2.4.1 en 2.4.4.

26 oktober 2023

De volgende updates zijn gedaan:

 • Alle afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve tekst (SC 1.1.1)
 • De info en relaties zijn nu duidelijk gedefineerd in de software, door bijvoorbeeld h1 of h2 tags (SC 1.3.1)
 • Autocomplete attributes zijn toegevoegd bij de formulieren (SC 1.3.5)
 • Hyperlinks en knoppen die alleen zichtbaar waren door verandering van kleur, zijn nu aangepast, zodat deze ook met andere zintuigelijke eigenschappen zichtbaar zijn (1.4.1)
 • Tekst met een te laag contrast heeft een kleur gekregen met meer contrast (1.4.3)

De website voldoet nu aan 31 van de 50 toegankelijksheidseisen.

20 oktober 2023

De eerste evaluatie is gedaan. De website voldoet aan 26 van de 50 toegankelijkheidseisen.


Onderzoeksresultaten

Over de evaluatie

Evaluatiedatum: 31-10-2023

Samenvatting

De website energieklus.nl voldoet aan 41 van de 50 toegankelijkheidseisen.

Scope van de evaluatie

Websitenaam: Energieklus.nl
WCAG-versie: 2.1
Conformiteitstarget: AA

Onderzochte pagina’s

1. Waarneembaar

1.1 Tekst Alternatieven

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
1.1.1: Niet-tekstinhoudGeslaagdAlle afbeeldingen hebben een alt-tekst. Puur decoratieve afbeeldingen hebben een lege alt-tekst attribuut.

1.2 Tijdgebonden media

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
1.2.1: Alleen audio en alleen video (voorgeregistreerd)
GeslaagdDe website bevat geen louter-geluid of louter-videobeeld.
1.2.2: Ondertiteling (voorgeregistreerd)Niet geslaagdDe website bevat meerdere video’s. De video’s op energieklus.nl/gemeenten/ en energieklus.nl/bewoners/ hebben ondertitels. De video op energieklus.nl/energiearmoede/ mist ondertitels. De inhoud van de video is niet volledig af te leiden uit de visuele conent.
1.2.3: Audiobeschrijving of alternatief medium (voorgeregistreerd)GeslaagdDe audiotracks van de video’s op energieklus.nl/gemeenten/, energieklus.nl/energiearmoede/ en energieklus.nl/bewoners/  bevatten alle relevante informatie van de video.
1.2.4: Ondertiteling (live)GeslaagdEr is geen live content is aanwezig op de website.
1.2.5: Audiobeschrijving (voorgeregistreerd)GeslaagdDe audiotracks van de video’s op energieklus.nl/gemeenten/, energieklus.nl/energiearmoede/ en energieklus.nl/bewoners/  bevatten alle relevante informatie van de video.

1.3 Aanpasbaar

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
1.3.1: Informatie en Relaties

GeslaagdAlle koppen zijn correct gedefinieerd in de code
1.3.2: Betekenisvolle VolgordeGeslaagdDe DOM volgt op alle pagina’s de leesvolgorde. De tabel op energieklus.nl/bewoners/ staat correct als tabel in html.
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappenNiet geslaagdNiet alle instructies zijn te bedienen onafhankelijk van positionele instructies. 
– Op energieklus.nl/isolatieprogramma/ staat “Hieronder kan je dynamisch …”. Verder staat op energieklus.nl/bewoners/ “Bekijk hieronder of je in aanmerking …”. In beide gevallen komt de content direct na het stuk tekst, waardoor het nog steeds eenduidig is waar naar verwezen wordt. 
– Op energieklus.nl/werkenbij/ staat “Check de vacatures hieronder.”. De vacatures volgen niet direct, waardoor dit geen eenduidige verwijzing is voor visueel beperkte lezers.
1.3.4 WeergavestandGeslaagdAlle webpagina’s hebben geen restricties op de oriëntatie van het apparaat..
1.3.5 Identificeer het doel van de inputGeslaagdAlle formulieren hebben autocomplete attributen

1.4 Onderscheidend

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
1.4.1 Gebruik van kleurGeslaagdOp energieklus.nl/tilburg zijn inline hyperlinks alleen te onderscheiden van normale tekst door middel van kleur.  Wanneer je met tabfocus binnen de datum selectie terecht komt wordt de verandering van focus alleen aangegeven doormiddel van kleur. Dit is niet voldoende.
1.4.2 GeluidsbedieningGeslaagdGeen van de geluidsweergaven (bij de video’s) start automatisch.
1.4.3 Contrast (minimum)GeslaagdHet contrast is voldoende
1.4.4 Herschalen van tekstGeslaagd Alle pagina’s zijn volledig functioneel wanneer de tekstgrootte op 200% staat.
1.4.5 Afbeeldingen van tekstGeslaagdOp verschillende plekken staan afbeeldingen van tekst.
– op https://energieklus.nl/gemeenten/ staan diagrammen met tekst. Omdat het diagrammen betreft, is het in dit geval toegestaan. Het gaat hier wel om een diagram, waardoor de positie van de tekst ten opzichte van de rest van de afbeelding essentieel is om de betekenis over te brengen. Het is daarom wel toegestaan, maar het zou nog beter zijn om een alternatief te vinden met echte tekst.
– op https://energieklus.nl/energiearmoede/ en energieklus.nl/warmtescans staat een afbeelding van tekst; een tijdlijn met 7 stappen (“Gratis aanmelden, Energieklusser op bezoek, […] , blije bewoners.”) De inhoud van deze afbeelding is alleen uit de afbeelding af te leiden en niet uit de omringende tekst. Het gaat hier wel om een diagram, waardoor de positie van de tekst ten opzichte van de rest van de afbeelding essentieel is om de betekenis over te brengen. Het is daarom wel toegestaan, maar het zou nog beter zijn om een alternatief te vinden met echte tekst.
1.4.10 ReflowNiet geslaagdVerschillende onderdelen kunnen niet meer gebruikt worden zonder horizontaal te scrollen bij een breedte van 256 pixels; 
– De “Kies een dag” op onder andere energieklus.nl/gemeenten
– De headers en tekst zijn niet meer volledig te lezen op energieklus.nl/energiearmoede en https://energieklus.nl/isolatieprogramma/
– De headers zijn niet volledig meer te lezen op https://energieklus.nl/warmtescan-voor-bewoners/ en https://energieklus.nl/partners/
– De tekst van de aanmeldwidget is slechts deels zichbaar. Op onder andere https://energieklus.nl/bewoners/
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele contentGeslaagd
1.4.12 TekstafstandGeslaagd
1.4.13 Content bij hover of focusNiet geslaagdDe twee submenu’s hebben content die verschijnt on hover. Deze verbergt andere website content en moet daarom dismissable zijn. Dat is op dit moment niet zo. Een oplossing is om de submenu’s te laten inklappen wanneer de gebruiker de ESC toets gebruikt.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
2.1.1 ToetsenbordGeslaagdAlle knoppen zijn te bereiken met tabfocus
2.1.2 Geen toetsenbordvalGeslaagdOp de website zijn geen toetsenbordvallen aanwezig.
2.1.4 Enkel teken sneltoetsenGeslaagd Er worden geen sneltoetsen gebruikt op de website.

2.2 Genoeg tijd

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
2.2.1 Timing aanpasbaarGeslaagd De content heeft geen tijdslimieten
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergenNiet geslaagdOp energieklus.nl/gemeenten bevindt zich een carousel; vier plaatjes die automatisch veranderen. Dit kan gestopt worden met mousehover. Het kan echter nog niet gestopt worden met keyboard focus.

2.3 Toevallen en fysieke reacties

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaardeGeslaagdDe website heeft geen onderdelen die drie keer flitsen binnen 1 seconde.

2.4 Navigeerbaar

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
2.4.1 Blokken omzeilen
Geslaagd
2.4.2 PaginatitelGeslaagd
2.4.3 Focus volgordeGeslaagdOp sommige pagina’s is de volgorde waarin de pagina bezocht wordt van betekenis. Deze pagina’s hebben de correcte focusvolgorde.
2.4.4 Linkdoel (in context)Niet geslaagd Veel linkteksten zijn ambigu en de betekenis kan niet worden afgeleid zonder uit focus te gaan. Dit kan worden opgelost door de context te verbeteren, de linktekst te verbeteren of ARIA labels toe te voegen. Voorbeelden;
– “Lees meer” op energieklus.nl
– “Werk genoeg” op energieklus.nl
– De afbeeldingen op energieklus.nl van Sobolt, Milieucentraal en de energiebank
– “Start” op energieklus.nl/warmtescans
– “Download” en “Meer info” op energieklus.nl/bewoners
– “Optrekken” op energieklus.nl/partners
– De afbeelding van Tilburg op energieklus.nl/tilburg
– Bij de veelgestelde vragen op energieklus.nl staat 2x een verwijzing naar duurzamertilburg.nl met 2x een andere linktekst. Beter is om links naar het zelfde doel ook dezelfde linktekst te geven.  
2.4.5 Meerdere manierenNiet geslaagdNiet alle pagina’s zijn op meerdere manieren te bereiken. Voorbeelden:
– De enige manier om op https://energieklus.nl/warmtescan-voor-bewoners/ te komen is via het navigatiemenu. energieklus.nl/bewoners is wel op andere manieren te bereiken. Bijvoorbeeld via de knop “Bewoners”, die op meerdere pagina’s zichtbaar is.
2.4.6 Koppen en labelsGeslaagdAlle pagina’s hebben titels die omschrijven wat het onderwerp van de pagina is. Sommige titels kunnen duidelijker, maar ze relateren wel allen aan de inhoud. Voorbeelden;
– “Verduurzaming op grote schaal” kan ook “Warmtescans” heten voor meer duidelijkheid
– “Gaan voor energiebesparing” kan ook “Partners” heten voor meer duidelijkheid
De koppen op de pagina’s zijn ook voldoende duidelijk.
2.4.7 Focus zichtbaarGeslaagd

2.5 Input Modaliteiten

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
2.5.1 AanwijzergebarenGeslaagdOp geen enkele pagina wordt gebruikgemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren.
2.5.2 AanwijzerannuleringGeslaagdDe down-event van de aanwijzer wordt op geen enkele pagina gebruikt om enig onderdeel van een functie uit te voeren
2.5.3 Label in naamGeslaagd
2.5.4 BewegingsactiveringGeslaagdDe pagina’s worden niet bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker

3. Robuust

3.1 Leesbaar

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
3.1.1 Taal van de paginaGeslaagd Alle pagina’s zijn Nederlands, en de ingestelde taal is ook Nederlands
3.1.2 Taal van onderdelenGeslaagd

3.2 Voorspelbaar

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
3.2.1 Bij focusGeslaagdEr ontstaan geen contextwijzigingen als een component van de gebruikersinterface focus krijgt.
3.2.2 Bij inputGeslaagdVerandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt op geen enkele pagina een contextwijziging.
3.2.3 Consistente navigatieGeslaagdHet navigatiemenu bovenaan is op elke pagina hetzelfde.
3.2.4 Consistente identificatieGeslaagdEen aantal componenten komt terug op meerdere pagina’s. Een voorbeeld hiervan is het formulier om postcode en huisnummer in te vullen. Deze vormgeving is consistent tussen de verschillende pagina’s.

3.3 Assistentie bij invoer

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
3.3.1 Fout identificatieNiet geslaagdDe formulieren voor het invoeren van postcode/huisnummer en voor het opnemen van contact, geven meldingen wanneer er invoerfouten gedetecteerd zijn. De gebruiker kan echter ook een datum in het verleden kiezen, zonder dat deze fout gedetecteerd wordt.
3.3.2 Labels of instructiesGeslaagdAlle input velden hebben duidelijke instructies
3.3.3 FoutsuggestieGeslaagd
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)Geslaagd

4. Robuust

4.1 Compatibel

SuccescriteriumResultaatOpmerkingen
4.1.1 ParsenGeslaagdAlle code voor de betreffende pagina’s wordt automatisch gevalideerd voordat deze wordt geïmplementeerd op de website.
4.1.2 Naam, rol, waardeGeslaagdDe naam, rol en waarde van elementen is correct gedefinieerd in de code
4.1.3 StatusberichtenGeslaagd Alle acties die statusveranderingen teweeg brengen, zorgen ook voor een verandering in context. Bijvoorbeeld: het bevestigen van een afspraak laat een bevestigingspagina zien, het versturen van een ingevuld contactformulier laat een pagina zien met bevestigingstekst.