Warmtescanrapport ontvangen?

De rapportage is op maat gemaakt, op basis van de (warmte)scan van de woning. De beoordeling van het beeld en het advies zijn zo geschreven, dat je meteen een helder beeld hebt van de warmtelekken en kansen in de woning.

Je krijgt advies voor het onderdeel van het huis met de meeste potentie tot besparing. We geven tips voor ‘quick wins’, zoals het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. Op die manier kan je snel en effectief aan de slag met het verduurzamen.

Een overzicht van de verschillende onderdelen van een warmtescan rapport. De voorkwant bevat een foto van de woning en een logo naar keuze. De binnenkant bevat op de linker pagina de bevindingen en de warmtelekken. Op de rechterpagina staan de bespaarkansen, het advies en de actie.

Isoleren?

Als er verbeteringen aan de woning mogelijk zijn, dan kan je op basis van de rapportage direct aan de slag met isolatie. De kleinere maatregelen vergen meestal geen grote investeringen. De kosten voor grotere isolatieprojecten liggen een stuk hoger. Met betere isolatie bespaar je wel meer op de energierekening. De investering worden in de meeste gevallen na een aantal jaren terugverdiend.

De Nederlandse overheid stimuleert het nemen van isolerende maatregelen actief. Er zijn verschillende subsidieregelingen waar je gebruik van kan maken. Eén van deze regelingen is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE). Onder andere voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen, kom je in aanmerking voor deze subsidie. Voor meer informatie kijk je op de ISDE pagina van het RVO. Bereken direct je potentiële subsidie en doe je subsidieaanvraag.


Uitleg warmtescanrapportage

De warmtescans maken we in de periode november tot en met april. Voor een juiste warmtescan dient er namelijk een temperatuurverschil te zijn van minimaal 10 graden tussen binnen en buiten. Omdat we warmtescans maken tijdens koude nachten is het niet nodig om extra te stoken.


Hoe zit het met mijn privacy?

Het kan natuurlijk zijn dat je wegens privacyoverwegingen liever niet hebt dat er een opname van je woning wordt gemaakt. Gelukkig zijn personen niet herkenbaar op een warmtescan. Huiseigenaren ontvangen aan de start van een project een brief van de gemeente. Hierin staat duidelijk vermeld hoe je je aan- of af kan melden.

Wil je meer weten over privacy?


Wat kost een warmtescan?

Voor bewoners is een warmtescan gratis. De kosten worden meestal gedragen door de gemeente en zijn afhankelijk van het type project en het aantal woningen dat bij het project betrokken wordt. Bij elk project leveren we een projectanalyse op aan de gemeente. Hierin bieden we op basis van geaggregeerde informatie inzichten, bijvoorbeeld over de meest geadviseerde maatregel in een wijk/buurt. Op basis hiervan kunnen vervolgacties worden gedefinieerd. Op de pagina voor gemeenten vind je een overzicht van de prijzen.


Onderbouwing besparen & investeren?

In het rapport onder het kopje “Advies” wordt een indicatie gegeven van de kosten en de energiebesparing. De indicatie van de bedragen zijn gebaseerd op de gemiddelde oppervlakten van vloer, gevel, beglazing en dak van standaard woningtypen. Hierbij maken we onderscheid tussen appartementen, 2-onder-1 kap, tussen-, hoek-, vrijstaande woningen. De besparingen kunnen afhankelijk van de gasprijs en het verbruik in de woning hoger of lager uitvallen. De gebruikte kengetallen worden periodiek aangepast en zijn afkomstig van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal


Helpdesk