Verduurzaming op grote schaal

Bijna 70% van de woningen in Nederland is onvoldoende geïsoleerd. Dit staat een succesvolle energietransitie in de weg. Traditionele isolatie-adviezen bieden een oplossing, maar zijn vaak kostbaar en hebben een beperkt bereik. Betrek bewoners bij de energietransitie met isolatie-advies op maat. Direct aan de slag?

Warmtescan in actie

Activeer bewoners in 7 stappen

Bereik grote groepen bewoners. Woningscans creëren bewustwording over energiebesparing. In elke rapportage is een concreet advies opgenomen, hiermee kunnen bewoners direct aan de slag. Met de software en inzet van lokale vrijwilligers en/of energiecoaches of een compleet georganiseerde campagne. In 7 stappen naar geactiveerde blije bewoners!

7 stappen voor volledige ontzorging op een horizontale tijdlijn:
Gratis aanmelden
Energieklusser op bezoek
Installatie maatregelen
Advies & aandacht
Nazorg & support
Energiebesparing
Blije bewoners

Warmtescans met isolatieadvies

Een warmtescan rapportage maakt bewoners bewust van de isolatiestatus van de woning.
Daarnaast biedt het een concreet advies voor verduurzaming.
Zo kunnen bewoners direct aan de slag met de woning


Een overzicht van de verschillende onderdelen van een warmtescan rapport. De voorkwant bevat een foto van de woning en een logo naar keuze. De binnenkant bevat op de linker pagina de bevindingen en de warmtelekken. Op de rechterpagina staan de bespaarkansen, het advies en de actie.

Transitie?!

Samen activeren we bewoners. Van energiebewustzijn tot complete isolatieprogramma’s met partners.
Welk programma of project is het meest geschikt binnen jouw gemeente?

Scan Budget

Support vrijwilligers en/of energiecoaches zodat zij makkelijker en sneller aan de slag kunnen. De scansoftware helpt warmtescans & gevelrapportages te maken voor bewoners.

Scan Slim

Voor het betrekken van meer bewoners bij verduurzaming. Wij verzorgen het scannen van de woningen en het opstellen van de warmtebeeld rapportages, inclusief bezorging.

Scan Plus

Organiseer een complete warmtescan campagne in de gemeente. Wij organiseren de communicatie inclusief energiecoaching. Ontzorging & activering gaan hand-in-hand.


Transitievisie warmte

Om een juiste plan van aanpak op te kunnen stellen, is het als gemeente cruciaal om te weten wat de actuele isolatiestatus is van de verschillende buurten en wijken. Alleen zo kan er een goede planning worden opgesteld. De huidige energielabels geven slechts een indicatief beeld. Op basis van de beschikbare data, zoals het bouwjaar, kan meestal niet een eenduidige conclusie worden getrokken. Hoe kom je als gemeente nu aan de juiste informatie om plannen op te baseren?

Van elk project is de warmtescan-analyse een sterk onderdeel. Door de grootschalige opzet van de data-inwinning en de samenhangende analyse van de individuele woningen ontstaan nuttige inzichten. De individuele woningen worden op detailniveau geanalyseerd en vervolgens samengevoegd tot een hoger niveau (wijk, buurt, gemeente). Op basis van de analyse kan er effectief een isolatie wijkaanpak worden opgesteld en uitgevoerd.

Medewerker aan de deur

Goed voorbeeld doet volgen?

Logo van gemeente Bergen

Bergen
Meerjarig wijkprogramma
750 woningen

Logo van gemeente Utrehct

Utrecht
Isolatierapport
2.500+ eigenaren

Logo van gemeente Tilburg

Tilburg
Warmtescan Plus Sint Anna
200+ deur-gesprekken


Voorkom onnodig energieverlies

Betrek bewoners bij de energietransitie met isolatie-advies op maat.
Direct aan de slag?