NIP aanpak: sneller, slimmer en socialer isoleren?

Hoe ver is jouw gemeente in de energietransitie? Welke middelen zijn er voor jouw gemeente beschikbaar en hoe zet je deze middelen effectief in? Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de komende 8 jaar. Hierbij ligt de nadruk ligt op het verduurzamen van de 1,5 miljoen woningen met energielabel E, F en G. In totaal is +/- 4 miljard euro aan rijksbijdrage beschikbaar tot en met 2030. Dit geld moet ervoor zorgen dat we sneller, slimmer en socialer gaan isoleren. Dit wordt gedaan over 4 actielijnen:

  1. Een lokale aanpak om 750.000 koopwoningen te isoleren
  2. Het isoleren van 1.000.000 huurwoningen door verhuurders
  3. Het versneld isoleren van 750.000 koopwoningen op eigen initiatief
  4. Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen

NIP naar LIP (Lokaal Isolatie Programma)
In de lokale plannen van gemeenten staat de activatie van woningeigenaren en bewoners centraal. Hoe ga je van NIP naar LIP in de gemeente? Hoeveel geld is er beschikbaar? Check de verdeelsleutel van het isolatieprogramma om te zien hoeveel elke gemeente in 2023 kan aanvragen. Fijn! Een mooi bedrag, maar wat nu? Sobolt denkt graag mee. Samen bewoners op grote schaal op een integrale manier activeren zonder dat daarbij de persoonlijke touch verloren gaat. Om tot een gemeentelijk plan van aanpak te komen doorlopen wij de volgende stappen:

  1. Analyse & selecteren doelgroep
  2. Benaderingsstrategie & instrumenten
  3. Advies en activatie bewoners & eigenaren
  4. Energie besparen & isoleren
  5. Nazorg & monitoring

Zien, doen, groen
Naast het meedenken over een plan van aanpak voor de NIP, ontlasten wij gemeenten graag met de uitvoering van de plannen. Sparren over de aanpak? Maak een afspraak met Giel via g.janssen@sobolt.com.


Het laatste nieuws